Filosofia

Moltes vegades, l’esforç i la dedicació que necessiten la creació i els arranjaments en el camp de la producció musical, no es veuen recompensats si no és possible fer-ne una mínima promoció.

Tot i que actualment, els mitjans tècnics són a l’abast de tothom, cal paciència i dedicació per aconseguir un producte correcte. Per aquest motiu poso a la vostra disposició l’equipament necessari per tal que la única preocupació sigui la creació.

Disposo d’un estudi de gravació amb tecnologia professional amb l’objectiu de garantir un espai de treball tranquil i confortable per tal de poder fer realitat projectes propis amb la millor qualitat possible.

Aquestes característiques fan que les meves instal·lacions esdevinguin adients per a petites produccions que en un principi no estiguin destinades a la comercialització massiva.

L’estudi de gravació està orientat cap a instrumentistes individuals o petites formacions que tenen un projecte i no disposen dels mitjans tècnics per tal de fer-lo realitat.