Filosofia

Moltes vegades, l’esforç i la dedicació que necessiten la creació i els arranjaments en el camp de la producció musical, no es veuen recompensats si no és possible fer-ne una mínima promoció.

Tot i que actualment, els mitjans tècnics són a l’abast de tothom, cal paciència i dedicació per aconseguir un producte correcte. Per aquest motiu OSSIA Produccions posa a la vostra disposició l’equipament necessari per tal que la única preocupació sigui la creació.

OSSIA Produccions és un estudi de projectes amb tecnologia professional amb l’objectiu de garantir un espai de treball tranquil i confortable per tal de poder fer realitat projectes propis amb la millor qualitat possible.

Aquestes característiques fan que les instal·lacions d’OSSIA Produccions esdevinguin adients per a petites produccions que en un principi no estiguin destinades a la comercialització massiva.

OSSIA Produccions està orientat cap a instrumentistes individuals o petites formacions que tenen un projecte i no disposen dels mitjans tècnics per tal de fer-lo realitat.